Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn»

Dato:
26. september 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Nord universitet, Røstad Levanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i helse – og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner, eldre/ eldreorganisasjoner og andre med interesse for fagfeltet.
Påmeldingsfrist:
20.09.2019 00:00:00

Eldrereformen Leve hele livet er i startfasen. Reformen skal resultere i et mer aldersvennlig samfunn, og forberedes nå nasjonalt og regionalt.

I 2020 forbereder kommunene reformen som skal gjennomføres fra 2021.

Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte får bruke sin kompetanse i disse tjenestene som bl.a. mulighet til å arbeide i et helsefremmende miljø.

GRATIS konferansedeltakelse. Påmeldte som ikke møter må betale et gebyr på  kr. 300

Kontaktperson: Aud Moe, aud.moe@nord.no

Dato:
26. september 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Nord universitet, Røstad Levanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i helse – og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner, eldre/ eldreorganisasjoner og andre med interesse for fagfeltet.
Påmeldingsfrist:
20.09.2019 00:00:00

Kontaktpersoner