Erfaringseminar for tilskuddsmottakere

Dato:
18. september 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Statens hus, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag og St. Olavs hospital, kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge.
Målgruppe:
Prosjektledere og deres overordnede i kommunehelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
12.09.2019 23:00:00

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører inviteres til erfaringskonferanse 18. september 2019 ved Statens hus, Trondheim.

Dette er en erfaringskonferanse for kommuner som har fått prosjektmidler de siste tre år, for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og kommuner som vurderer å søke prosjektmidler i 2020.

Følgende tema står på programmet:

  • Nytt fra fagfeltet palliasjon
  • Prosjektledelse og råd for implementering
  • Tre kommuner presenterer sine prosjekt

Erfaringskonferansen er gratis, men ikke avmeldte vil bli belastet for utgifter til lunsj.


Konferensen avlyses grunnet få påmeldinger.

Dato:
18. september 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Statens hus, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag og St. Olavs hospital, kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge.
Målgruppe:
Prosjektledere og deres overordnede i kommunehelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
12.09.2019 23:00:00