Bruker og Etat møtes

Dato:
19. september 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist:
10.09.2019 23:59:00

En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater.

Deltakeravgift kr. 600,- regning sendes ut i ettertid. 

Bindende påmelding innen 1. september 2019.

Spørsmål kan rettes til:
FFO Trøndelag ved Kari Frøseth Johansen e-post:
kari.froseth.johansen@ffo.no

 

Dato:
19. september 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist:
10.09.2019 23:59:00