Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP) ?

Dato:
27. august 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Hell
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Korus Midt-Norge, Napha, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssent er og Husbanken Midt-Norge
Målgruppe:
Vi ønsker tverrfaglig deltakelse fra kommunen, i tillegg til relevante kommunalsjefer/enhetsledere og relevante samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist:
11.08.2019 14:00:00

Å tilrettelegge for at mennesker med ROP- lidelser bor i egnet bolig og mestrer bosituasjonen, er ett av to tiltak som løftes fram i tiltaksplanen Bolig for velferd 2018-2020.

 

Velferdsnettverkets faggruppe ROP i Trøndelag inviterer til fagsamling på Scandic Hell, hvor fersk forskning og utviklingsarbeid på området presenteres. Gjennom en workshop vil det også bli mulig å konkretisere tema for videre arbeid i egen kommune - og ønske om videre oppfølging.

I forkant av samlingen vil det bli sendt ut noen spørsmål til refleksjon, som en start på workshopen.

Dette er en dagskonferanse der deltakerne må betale kostpris.

Kr. 680,- som dekker dagpakke med kaffe/te, lunch og pausemat. Reise og ev. overnatting må betales av den enkelte.

 

Med vennlig hilsen faggruppe ROP – Velferdsnettverket i Trøndelag.

 

Her finner du presentasjoner fra samlingen:

Erfaring fra ROP-tilsyn 2018-2019 - til Husbanken
Et felles ansvar - ROP-fagsamling - NTNU Samfunnsforskning
Presentasjon 27.08.19 Verdal fengsel
SINTEF Bokvalitet og verdighet_hovedfunn
Velkommen ved faggruppe ROP

Dato:
27. august 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Hell
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Korus Midt-Norge, Napha, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssent er og Husbanken Midt-Norge
Målgruppe:
Vi ønsker tverrfaglig deltakelse fra kommunen, i tillegg til relevante kommunalsjefer/enhetsledere og relevante samarbeidspartnere
Påmeldingsfrist:
11.08.2019 14:00:00