Fagdag for PP-tjenestene i Trøndelag og Statped midt

Dato:
27. august 2019 19:00 - 28. august 2019 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Representanter fra PP-tjenester i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere og saksbehandlere i PP-tjenestene i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen
Påmeldingsfrist:
06.06.2019 23:00:00

Tema for fagdagen er bruken av FN’s barnekonvensjon i PPT’s arbeid, med vekt på barnets stemme og barnets beste.

Saksbehandlere og ledere inviteres til felles middag 27. august kl. 19.00 og påfølgende fagdag 28. august -Inntil 200 deltakere.

Deltakelse og oppholdsutgifter dekkes, reisekostnader dekkes ikke.

Fagsamlingen er gratis, men påmeldte som ikke møter vil bli fakturert for faktiske utgifter.

Påmeldingen er bindende.

Detaljert program vil bli utsendt så snart som mulig.

Kontaktpersoner:

Anne Mali Tharaldsteen, Statped midt anne.mali.tharaldsteen@statped.no

Lis Cathrin Stavrum, Trøndelag fylkeskommune lisst@trondelagfylke.no


Se egen påmelding for den 27. aug. kl. 11:00-17:00 -kun for ledere

Dato:
27. august 2019 19:00 - 28. august 2019 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Representanter fra PP-tjenester i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere og saksbehandlere i PP-tjenestene i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen
Påmeldingsfrist:
06.06.2019 23:00:00