Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag

Dato:
27. august 2019 11:00 - 17:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Representanter fra PP-tjenesten i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere i PP-tjenestene i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen
Påmeldingsfrist:
06.06.2019 23:00:00

Tema for dag 1 er blant annet fagfornyelsen i opplæringa, med et ledelsesperspektiv.

Fagdag for ledere

Deltakelse og oppholdsutgifter dekkes, reisekostnader dekkes ikke -Inntil 50 deltakere.

Påmeldingen er bindende, påmeldte som ikke møter vil bli fakturert for de faktiske utgiftene.

Detaljert program vil bli utsendt så snart som mulig.

Kontaktpersoner:

Anne Mali Tharaldsteen, Statped midt anne.mali.tharaldsteen@statped.no

Lis Cathrin Stavrum, Trøndelag fylkeskommune lisst@trondelagfylke.no

 

Link til påmelding for resten av samlingen:

Saksbehandlere og ledere inviteres til felles middag 27. august kl. 19.00 og påfølgende fagdag 28. august

Dato:
27. august 2019 11:00 - 17:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Representanter fra PP-tjenesten i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere i PP-tjenestene i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen
Påmeldingsfrist:
06.06.2019 23:00:00

Kontaktpersoner