Fagdag utviklingshemmede Selvbestemmelse gjennom beslutningsstøtte

Dato:
6. juni 2019 08:30 - 15:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
NFU, Levanger kommune og Fylkesmannen i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
22.05.2019 16:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med NFU og Levanger kommune arrangerte 06.06.19 fagdag for faggrupper som jobber med mennesker med utviklingshemming, pårørende og andre som har interesse av fagområdet.

Lysark fra samlingen finner du til høyre

Program:
08:30-09:00   Registrering
09:00-09:10   Velkommen ved Snorre Ness NFU
09:10- 09.55  Lovverket, samtykkekompetanse Jurist og Generalsekretær NFU Hedvig Ekberg                           
10:10-11:30   Selvbestemmelse -samtykkekompetanse og beslutningsstøtte Kim Berge, NAKU
11:30-12:30   Lunsj
12:30-12:45   Kulturelt innslag
12:45-13.15   «Samtale med innbygger om opplevelser av det å motta støtte i hverdagen»Levanger kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13.30-14.15     Styrket beslutningsstøtte gjennom verge, Fylkesmannen i Trøndelag                                                                                                                                                                             
14.30-15.00   Når blir det for mye tvang og selvbestemmelse? Refleksjon omkring rådende oppfatning og meninger. Kurt Elvegård, forsker ved NTNU
15.00-15.10   Oppsummering Fylkesmannen ved Jan Vaage og Thea H. Kveinå

Fagsamlingen er gratis, men påmeldte som ikke møter blir  fakturert for faktiske utgifter.

Ved stor påmelding forbeholder arrangørene seg å kunne prioritere deltagelse. Du vil bli kontaktet om du ikke får plass.

Påmelding innen 22 mai.2019

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/06/selvbestemmelse-gjennom-beslutingsstotte/

 

Har du spørsmål vedrørende din påmelding, ta kontakt med:
Servicetorget på tlf. 73199123 eller e-post

 

Dato:
6. juni 2019 08:30 - 15:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
NFU, Levanger kommune og Fylkesmannen i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
22.05.2019 16:00:00