Nettverkssamling skogbruk 2019

Dato:
12. juni 2019 09:30 - 13. juni 2019 13:30
Sted:
Stiklestad, Verdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag og skognettverkene
Målgruppe:
Skognettverkene, skogbruksansvarlig i kommunene og fagråd for skogbruk
Påmeldingsfrist:
24.05.2019 23:59:00

Fylkesmannen i Trøndelag og skognettverkene inviterer til nettverksamling for skogbruk.

Invitasjonen går til de involverte i skognettverkene: medlemmer i arbeidsutvalget for Skogsatsing Trøndelag, skog- og vegpådriverne, vegplanleggerne, skogansvarlige i alle kommunene i nettverket, samt medlemmer av fagråd for skogbruk.

Vi inviterer i utgangspunktet en skogeierlagsrepresentant pr. skognettverk.

Samlinga gjennomføres både innen- og utendørs. Det leggges opp til foredrag og erfaringsutveklinger, samt utferder. 

Det arrangeres to parallelle utferder på dag 1 av samlinga. En utferd er tilpasset skognettverkenes behov, og en utferd tar for seg de skogansvarlige i kommunene sine utfordringer.

Deltakelse på samlinga er gratis med deltakerne må selv dekke reisen til og fra Stiklestad.

Påmelding her innen 24. mai 2019:

Dato:
12. juni 2019 09:30 - 13. juni 2019 13:30
Sted:
Stiklestad, Verdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag og skognettverkene
Målgruppe:
Skognettverkene, skogbruksansvarlig i kommunene og fagråd for skogbruk
Påmeldingsfrist:
24.05.2019 23:59:00