Fagdag barnepalliasjon utsettes

Dato:
13. juni 2019 08:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende funksjonsnedsettelse i bolig og avlastning, i barnehage, skole, i omsorgsavdeling, barne- og familieavdeling, helsesykepleiere, leger, ansatte på sykehus, habiliteringsteam, ergoterapeuter, fysioterapeuter, brukerorganisasjoner og pårørende.  Helsepersonell vil få kursbevis som er tellende for fagdagen.

På grunn av liten påmelding utsettes fagdag barnepalliasjon til senere

Tema for dagen:

  • Hva er barnepalliasjon?
  • Hvilke barn og unge vil ha utbytte av en slik tjeneste?
  • Hvordan møte familier i krise?
  • Hvordan kommunisere med barn og unge som ikke har språk?
  • Hvilken særlig utfordring er det i smertelindring til barn og unge?
  • Hva sier forskningen om vilkår for barnepalliasjon verden over?

Orientering om kurset: 
Kurset er tellende for alt helsepersonell og det blir utgitt kursbevis.

Fra legeforeningen
Barnesykdommer: fagdagen kan godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Nevrologi: fagdagen godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.

Anestesiologi: fagdagen godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk sykepleieforbund NSF
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleier. 

Fagforbundet
Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 6 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Fagdagen er gratis, men påmeldte som ikke møter blir belastet med et gebyr på kr. 700,-. Ved stor påmelding forbeholder Fylkesmannen seg å prioritere deltagere. Dersom du ikke får plass vil vi gi beskjed.

Dato:
13. juni 2019 08:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende funksjonsnedsettelse i bolig og avlastning, i barnehage, skole, i omsorgsavdeling, barne- og familieavdeling, helsesykepleiere, leger, ansatte på sykehus, habiliteringsteam, ergoterapeuter, fysioterapeuter, brukerorganisasjoner og pårørende.  Helsepersonell vil få kursbevis som er tellende for fagdagen.