Samling for kommunale skadefellingsledere

Dato:
20. mai 2019 10:00 - 17:00
Sted:
Støren hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunale skadefellingsledere
Påmeldingsfrist:
01.05.2019 23:00:00

Denne samlingen vil legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommuner og andre forvaltningsledd i forbindelse med skadefellingstematikk.

Innenfor skadefellingstematikk finnes det mange utfordringer som en kommune og/eller en skadefellingsleder måtte kunne håndtere.

Denne dagen er spisset mot skadefellingslederne sine oppgaver. Det vil bli holdt foredrag fra flere ledd i forvaltningssystemet og fokuset vil ligge på erfaringsutveksling. Hvordan skal man organisere seg som kommune/skadefellingsleder når skadefellingsforsøk er aktuelt? Hvordan kan radiobjeller brukes i skadefellingssammenheng?

Programmet varer fra 10.00 - 17.00. Det vil bli servert kaffe, pausemat og lunsj. Om du har noen allergier så må det fremgå av påmeldingsskjemaet.

Samlingen er gratis å delta på.

Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert for dagpakke.

 

Dato:
20. mai 2019 10:00 - 17:00
Sted:
Støren hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunale skadefellingsledere
Påmeldingsfrist:
01.05.2019 23:00:00