BRA MAT for bedre helse, kursleder kurs

Dato:
23. april 2019 08:30 - 24. april 2019 15:15
Sted:
Sted Statens hus Trondheim
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i frisklivssentraler
Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai
Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Kurset følger Helsedirektoratets konsept og gir godkjenning som instruktør

Det forventes at deltakerne har noe bakgrunn og interesse for ernæringslære, da kurset tar utgangspunkt i formidling og kommunikasjon om kosthold. Kurset veksler mellom hvordan man bruker kursmateriellet (teoridel) og praktiske oppgaver, hvor det er aktiv deltakelse fra deltakere og gir rom for erfaringsutveksling. Det forventes også at deltakerne holder, eller planlegger å avholde egne «Bra mat»-kurs i sin hjemkommune.

Kurset følger Helsedirektoratets krav til sertifisering som Bra Mat instruktører

Alle må delta begge dager for å bli sertifisert (selv om flere har MI kompetanse )

Kurset er gratis

Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert for faktiske utgifter.

Kursmateriell dekkes av Helsedirektoratet.

Reiseutgifter og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

Påmeldings frist. senest 17 april

Dato:
23. april 2019 08:30 - 24. april 2019 15:15
Sted:
Sted Statens hus Trondheim
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i frisklivssentraler