Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2019
10. sep - 19. sep 37 - 38 Fylkesmannen i Trøndelag Regionmøter landbruk høsten 2019 Se møteplan
18. sep 38 Fylkesmannen i Trøndelag og St. Olavs hospital, kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge. Erfaringseminar for tilskuddsmottakere Statens hus, Trondheim
19. sep 38 Fylkesmannen, Avfallsforum Midt-Norge og Maskinentreprenørenes Forbund Seminar om byggavfall og miljøgifter Scandic Hell Hotell, Stjørdal
19. sep 38 Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag. Bruker og Etat møtes Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
19. sep 38 Fylkesmannen i Trøndelag, Klima- og miljøavdelingen Nettforedrag: spredning av miljøgifter i et endret klima, ved Bjørn Munro Jensen, NTNU Nettforedrag (live og opptak). Møterom Trondheim (auditoriet) ved Statens hus Trondheim
23. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Trøndelag Samling om fremmede arter Scandic Hell, Stjørdal
26. sep 39 Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn» Nord universitet, Røstad Levanger
oktober 2019
01. okt - 02. okt 40 Fylkesmannen i Trøndelag Kurs i offentlig helsearbeid Quality Hotel Augustin i Trondheim
03. okt 40 Fylkesmannen i Trøndelag Invitasjon til kurs i produksjonstilskudd og avløsertilskudd Statens Hus, Steinkjer, møterom Stiklestad
04. okt 40 Fylkesmannen i Trøndelag Invitasjon til kurs i produksjonstilskudd og avløsertilskudd Statens Hus, Trondheim, møterom Auditoriet
08. okt 41 KS og Fylkesmannen Statsbudsjettet 2020 Statens hus, Steinkjer. Møterom Stiklestad og på nett
14. okt 42 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Stjørdal
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019 Scandic Hell
15. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag Omsorgskonferansen 2019 -Leve Hele Livet Scandic Hell hotell
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag, seksjon samfunnssikkerhet og beredskap Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap Jæktvolden Fjordhotel, Inderøy
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag Oppvekst- og velferdsavdelingen Ledersamling - Ny modell for kompetanseutvikling for voksenopplæringene i Trøndelag Statens Hus, Strandvegen 38, 7713 Steinkjer
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Nord universitet, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune Trøndelagskonferansen Scandic Hell, Stjørdal
21. okt - 22. okt 43 Fylkesmannen i Trøndelag Landbrukskonferansen 2019 Scandic Hell, Stjørdal
23. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Trøndelag TrøndeLAKS - konferanse i anledningen det internasjonale villaksåret Nord Universitet, Campus Namsos med utflukt til laksefiskeutstillingen i Overhalla
24. okt 43 RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Steinkjer Statens hus, Steinkjer
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
10. sep - 19. sep Regionmøter landbruk høsten 2019
18. sep Erfaringseminar for tilskuddsmottakere
19. sep Seminar om byggavfall og miljøgifter
19. sep Bruker og Etat møtes
19. sep Nettforedrag: spredning av miljøgifter i et endret klima, ved Bjørn Munro Jensen, NTNU
23. sep - 24. sep Samling om fremmede arter
26. sep Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn»
01. okt - 02. okt Kurs i offentlig helsearbeid
03. okt Invitasjon til kurs i produksjonstilskudd og avløsertilskudd
04. okt Invitasjon til kurs i produksjonstilskudd og avløsertilskudd
08. okt Statsbudsjettet 2020
14. okt Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
15. okt - 16. okt To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019
15. okt Omsorgskonferansen 2019 -Leve Hele Livet
15. okt - 16. okt Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap
16. okt - 17. okt Ledersamling - Ny modell for kompetanseutvikling for voksenopplæringene i Trøndelag
17. okt - 18. okt Trøndelagskonferansen
21. okt - 22. okt Landbrukskonferansen 2019
23. okt - 24. okt TrøndeLAKS - konferanse i anledningen det internasjonale villaksåret
24. okt Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Steinkjer