Her finner du en samlet oversikt over kurs, møte og konferanser som Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer, enten alene eller i samarbeid med andre aktører.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2019
22. jan - 23. jan 4 NTNU Orkdal kommune Studie i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene campus NTNU Trondheim.
22. jan 4 Trøndelagsløftet Invitasjon til webinar om elektronisk medisineringsstøtte Webinar
23. jan - 24. jan 4 Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS Fagdag for kommunale kriseteam - Fosenregionen, Trondheimsregionen og fjellregionen Scandic Nidelven
29. jan - 30. jan 5 Oppvekst- og utdanningsavdelingen Regional samling for forberedende voksenopplæring (FVO) Stjørdal, Scandic Hell, Sandfærhus 22
30. jan - 31. jan 5 Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS Fagdag for kommunale kriseteam - Orkdalsregionen, Rindal, Halsa og Oppdal Bårdshaug herregård
30. jan 5 Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) Differensiering og tilpasset opplæring i voksenopplæringen Trondheimsporten, auditoriet
31. jan 5 Fylkesmannen i Trøndelag Temamøte tilskuddsordninger innen helse- og omsorg 2019 Statens hus Steinkjer
februar 2019
04. feb - 05. feb 6 Fylkesmannen i Trøndelag Erfaringsseminar (desentralisert kompetanseutvikling) Scandic Hell hotell, Stjørdal
12. feb - 28. feb 7 - 9 Landbruksavdelingen Regionmøter for jordbruks-, areal/lov og bygdeutviklingsområdet 4 ulike møtesteder
mars 2019
19. mar 12 Fylkesmannen i Trøndelag, Innovasjon Norge og NiBIO Landbruksøkonomidagen 2019 Scandic Hell Hotell, Stjørdal
juni 2019
03. jun 23 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag/førsensur Scandic Nidelven, Trondheim
04. jun - 06. jun 23 Fylkesmannnen i Trøndelag, NKK og KS Nettverkssamling kommuneøkonomi Åre
17. jun 25 Fylkesmannen i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen Scandic Nidelven, Trondheim.
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
22. jan - 23. jan Studie i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene
22. jan Invitasjon til webinar om elektronisk medisineringsstøtte
23. jan - 24. jan Fagdag for kommunale kriseteam - Fosenregionen, Trondheimsregionen og fjellregionen
29. jan - 30. jan Regional samling for forberedende voksenopplæring (FVO)
30. jan - 31. jan Fagdag for kommunale kriseteam - Orkdalsregionen, Rindal, Halsa og Oppdal
30. jan Differensiering og tilpasset opplæring i voksenopplæringen
31. jan Temamøte tilskuddsordninger innen helse- og omsorg 2019
04. feb - 05. feb Erfaringsseminar (desentralisert kompetanseutvikling)
12. feb - 28. feb Regionmøter for jordbruks-, areal/lov og bygdeutviklingsområdet
19. mar Landbruksøkonomidagen 2019
03. jun Fagdag/førsensur
04. jun - 06. jun Nettverkssamling kommuneøkonomi
17. jun Fellessensur i grunnskolen