Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2019
22. mai - 23. mai 21 Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019 Scandic Rock City Namsos
28. mai 22 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Snillfjord
28. mai 22 Landbruks- og matdepartementet og Fylkesmannen i Trøndelag Meld deg på inspirasjonsdager om mat for eldre Strinda videregående skole, Harald Bothners veg 21, Trondheim
28. mai - 29. mai 22 Fylkesmannen i Trøndelag Reindriftskonferansen 2019 Scandic Hell hotell
juni 2019
03. jun 23 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Levanger
03. jun 23 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag/førsensur Scandic Nidelven, Trondheim
04. jun - 06. jun 23 Fylkesmannnen i Trøndelag, NKK og KS KOMØKforum Trøndelag Åre, Copperhill
05. jun 23 RVTS Midt og Fylkesmannen i Trondelag Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging Kolvereid kulturhus
05. jun - 06. jun 23 Landbruksavdelingen BU- og miljøsamling Thon Backlund Hotel, Levanger
06. jun 23 NFU, Levanger kommune og Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag utviklingshemmede Selvbestemmelse gjennom beslutningsstøtte Scandic Hell, Stjørdal
06. jun - 07. jun 23 Fylkesmannen i Trøndelag Kommuneoverlegemøte 2019 Scandic Hell Hotel, Stjørdal
11. jun 24 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Namsos
12. jun - 13. jun 24 Fylkesmannen i Trøndelag og skognettverkene Nettverkssamling skogbruk 2019 Stiklestad, Verdal
13. jun 24 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag i barnepalliasjon Scandic Hell
17. jun 25 Fylkesmannen i Trøndelag Fellessensur i grunnskolen Scandic Nidelven, Trondheim.
17. jun - 18. jun 25 Fylkesmannen i Trøndelag Kvalifiseringsprogram Scandic Hell, Stjørdal
18. jun 25 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Stjørdal
august 2019
09. aug - 10. aug 32 Fylkesmannen i Trøndelag Landbruksavdelingen Regionsamling for Utvalgte kulturlandskap, Trøndelag Seterdalene i Budalen i Midtre Gauldal
27. aug 35 Fylkesmannen i Trøndelag, Korus Midt-Norge, Napha, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssent er, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Husbanken Midt-Norge Velkommen til fagsamling Scandic Hell
27. aug 35 Representanter fra PP-tjenesten i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag Scandic Hell, Stjørdal
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
22. mai - 23. mai To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019
28. mai Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
28. mai Meld deg på inspirasjonsdager om mat for eldre
28. mai - 29. mai Reindriftskonferansen 2019
03. jun Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
03. jun Fagdag/førsensur
04. jun - 06. jun KOMØKforum Trøndelag
05. jun Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging
05. jun - 06. jun BU- og miljøsamling
06. jun Fagdag utviklingshemmede Selvbestemmelse gjennom beslutningsstøtte
06. jun - 07. jun Kommuneoverlegemøte 2019
11. jun Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
12. jun - 13. jun Nettverkssamling skogbruk 2019
13. jun Fagdag i barnepalliasjon
17. jun Fellessensur i grunnskolen
17. jun - 18. jun Kvalifiseringsprogram
18. jun Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
09. aug - 10. aug Regionsamling for Utvalgte kulturlandskap, Trøndelag
27. aug Velkommen til fagsamling
27. aug Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag