Søknad om utslipp for anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Grøndalselva Kraftverk i kommunene Grong og Namsskogan


Høringsfrist 01. april 2019 23:00

Grøndalselva AS søker om utslippstillatelse for Grøndalselva Kraftverk i Namsskogan og Grong kommune. Det skal bl.a. uføres driving av 2 km tunnel i forbindelse med prosjektet. Arbeidet med tunnelen vil vare ca. 1 år.

Utslippene skal renses før utslipp i elva. Anleggsarbeidene kan også medføre støy og støvutslipp.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1.4.19.