Søknad om økt mottak og foredling ved krabbefabrikken – Hitra Fiskerihavn


Høringsfrist 01. april 2019 23:59

HitraMat AS søker om økning i mottak og foredling av taskekrabbe ved krabbefabrikken - Hitra Fiskerihavn i Hitra kommune

Det søkes om en økning i produksjonen til 5 000 tonn/år. I tillegg søkes det om utslipp av knust krabbeskall til Fillfjorden.

Fylkesmannen ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1. april 2019