Søknad om etablering av satellittmottak for kasserte kjøretøy – Namdal Bilopphuggeri AS – Steinkjer og Stjørdal kommuner


Høringsfrist 07. desember 2018 23:00

Høring – Søknad om etablering av satellittmottak for kasserte kjøretøy – Namdal Bilopphuggeri AS – Steinkjer og Stjørdal kommuner

Namdal Bilopphuggeri AS søker om tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy hos henholdsvis Rune Bjørnes AS sitt anlegg i Jæktskippergata 7 på Steinkjer, og Isak D. Westgaard AS sitt anlegg i Industriveien 13 på Stjørdal.  Alle kasserte kjøretøy skal fraktes til bedriftens anlegg på Skage i Overhalla kommune for sanering.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Steinkjer kommune og Stjørdal kommune. 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 07.12.2018.