Søknad om endring av plassering - Bil1Din AS - Nordsileiret - Steinkjer


Høringsfrist 01. august 2020 23:59

Bil1Din AS søker om å flytte sin aktivitet på Steinkjer fra Jæktskippergata 7 til Tømmermannsgata 3.

Bil1Din AS driver i dag satellittmottak for kasserte kjøretøy i Jæktskippergata 7 (gnr/bnr 197/1440) på Steinkjer. De søker om å flytte aktiviteten til Tømmermannsgata 3 (gnr/bnr 197/1554). Begge adressene er på Nordsileiret i Steinkjer kommune. 

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1.8.2020.

Gjeldende tillatelse kan du finne i menyen til høyre eller den kan leses på norskeutslipp.no