Revidering av tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon - Sutterø - Sjørdal


Høringsfrist 02. august 2020 23:59

Innherred Renovasjon IKS sin tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon på Sutterø skal oppdateres.

Innherred Renovasjon IKS har drevet gjenvinningsstasjon på gnr. 82, bnr. 117 (Sutterø) i Stjørdal kommune etter tillatelse gitt 14. oktober 2004. Da tillatelsen er over ti år gammel, praksisen har endret seg, og nytt regelverk har kommet til, har Fylkesmannen anmodet virksomheten å søke/ sende opplysninger, slik at den kan revideres.

I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdier til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Søknaden/opplysningene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 2. august 2020.