Tidlig jaktstart på grågås i Namsos kommune


Høringsfrist 08. juli 2019 23:30

Midtre Namdal samkommune – søknad om jaktstart på grågås fra og med 26. juli til og med 9. august, og søknad om tillatelse til sanking av egg fra grågås fra 15. april til og med 1. mai i Namsos kommune.

Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt søknad fra Midtre Namdal samkommune om utvidet jaktstart for grågås og utvidet periode for sanking av egg av grågås i Namsos kommune. Det er et ønske at tiltakene bidrar til å redusere konflikten mellom jordbruk og grågjess. Kommunen har stor bestand av grågjess. Fylkesmannen har myndighet til å fastsette jaktstart etter grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart, samt utvide perioden for sanking av egg av grågås. Fylkesmannen vurderer å åpne for jakt på grågås fra og med 26. juli og å utvide perioden for sakning av egg til og med 1. mai.

Vi ber om at eventuelle merknader til den foreslåtte forskriften sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 8.7.19.