Webinar Lanseringsseminar for kvikk-guide til bruk av velferdsteknologi.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Normen inviterer til
lanseringsseminar for kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi den 21.januar kl. 13.00 - 14.30

Ann-Kristin Wassvik fra Helsedirektoratet og Aasta Margrethe Hetland fra Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten (Normen) - Direktoratet for e-helse presenterer kvikk-guiden. Runar Nygård fra KS vil innlede seminaret.

"Kvikk Guiden" er prosessveiledning i skriftlig form. PA Consulting – som bistår alle kommunene som deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram med verdifull prosessveiledning  har samlet gode råd for å lykkes med velferdsteknologi i ett dokument. Det viktigste rådet er: Start med tjenesteutviklingen først, og finn ut hva brukerne, de ansatte og kommunen har behov for - før du kjøper inn teknologiske løsninger. "Kvikk Guiden" gir deg gode råd for å beskrive tjenestereisen, kontinuerlig forankring og hvordan du skal jobbe med anskaffelse.