Vellykket åpning av barnehagene

I går åpnet de fleste barnehagene i Trøndelag. I forkant har barnehagene lagt ned en stor innsats for å sikre en trygg gjenåpning.

Nå er de første barna tilbake i barnehagen. Selv om de fleste barnehagene åpnet i går er det noen få barnehager som åpner først de nærmeste dagene.

I forkant av åpningen har kommunene og de private barnehagene lagt ned mye arbeid for å sikre at tilbudet skal være trygt for barna. Målet er at barnehagen og skolene ikke skal være en arena for smitte. Derfor skal både skoler og barnehager drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte, noe som innebærer at hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten gjennomføres.

-Barnehagene har lagt ned en formidabel innsats de siste dagene og gårsdagens åpning ser ut til å ha gått veldig bra, sier Erik Stene hos Fylkesmannen. 

Mot et ordinært tilbud

Nå i starten har de fleste barnehagene i Trøndelag noe redusert tilbud, men forskriften er tydelig på at barnehagene i utgangspunktet skal gi et ordinært barnehagetilbud. Dette gjelder spesielt barn med særlige behov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon. Disse skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby disse barna opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

-Vi forstår at det er behov for litt tid nå helt i starten, men forskriften er helt tydelig på at alle i utgangspunktet skal ha et ordinært tilbud så dette er noe barnehagene må jobbe med fremover, sier Stene.

Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene om å drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Nå står skolen for tur

Kommende mandag er de første elevene tilbake i grunnskolen og i den videregående skole. Da åpner 1-4.trinn og SFO i grunnskolen, og vg2 og vg3 for noen elever i den videregående skole. I går kom det en veileder som vil hjelpe kommunene i arbeidet med å åpne skolene. Hensikten med veilederen er å sørge for at skolen kan åpne på en trygg måte og at skolen ikke skal bli en arena for smitte.

Kontaktpersoner