Utbetaling – kompensasjon av bortfall foreldrebetaling barnehage og SFO

Stortinget vedtok den 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Midlene ble fordelt til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai.

Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

Oversikt kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling barnehage og SFO for kommunene i Trøndelag (1000 kr)

Trondheim

                                                       38 172

Steinkjer

                                                          4 278

Namsos

                                                         2 754

Frøya

                                                          974

Osen

                                                          143

Oppdal

                                                        1  248

Rennebu

                                                         434

Røros

                                                         857

Holtålen

                                                         300

Midtre Gauldal

                                                         1 159

Melhus

                                                         3 322

Skaun

                                                         2 009

Malvik

                                                         3 045

Selbu

                                                         698

Tydal

                                                         132

Meråker

                                                         401

Stjørdal

                                                         4 539

Frosta

                                                         467

Levanger

                                                         4 013

Verdal

                                                         2 584

Snåsa

                                                         391

Lierne

                                                         230

Røyrvik

                                                           95

Namsskogan

                                                         141

Grong

                                                         433

Høylandet

                                                         243

Overhalla

                                                         826

Flatanger

                                                         170

Leka

                                                           91

Inderøy

                                                         1 293

Indre Fosen

                                                         1 760

Heim

                                                         1 046

Hitra

                                                         859

Ørland

                                                         1 909

Åfjord

                                                         767

Orkland

                                                         3 255

Nærøysund

                                                         1 814

Rindal

                                                         352