Starter test av smittestopp-app

Nå starter utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Appen skal først testes i Trondheim, Drammen og Tromsø. 

Fra tirsdag 28. april kan app-brukere i testkommunene få en sms dersom de har vært utsatt for smitte.

Et av formålene med smittestopp-appen er rask og automatisert varsling av personer som kan ha vært utsatt for smitte fra koronavirus, for å vurdere hvordan smitteverntiltakene fungerer. Appen gir også data om hvordan befolkningen beveger seg.

Etter den første fasen skal en ny gruppe testkommuner kobles på, før løsningen etter planen automatiseres i midten av mai.

Du kan lese hele saken på folkehelseinstituttet sine nettsider.