Lokale smitteverntiltak i Trøndelag

Sju kommuner i Trøndelag har innført lokale karantene og innreiseregler. Vedtakene er noe ulikt utformet.

Det er innført en rekke tiltak på nasjonalt nivå for å forsinke epidemien av covid-19. Hensikten med tiltakene er strekke behovet for helsehjelp utover i tid, slik at intensivkapasiteten ikke overskrides, og for å beskytte utsatte grupper for smitte.

Selv med strenge nasjonale tiltak har flere kommuner innført lokale karantene og innreiseregler, også kommuner i Trøndelag. Dette er ikke noe Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler, da de mener den største effekten antakelig blir tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå.

-Vi må se til at det ikke blir slik at lokale bestemmelser unødig hindrer samfunnskritiske funksjoner, at pasienter ikke får reist til nødvendig behandling eller at pendlere ikke kan fortsette å pendle, sier fylkeslege Jan Vaage.

Fylkesmannen bedt om å følge opp

Helsedirektoratet har tidligere bedt landets Fylkesmannen om å følge opp kommunale vedtak etter § 4-1 i smittevernloven. Samtidig er det fortsatt slik at noen kommuner vurderer å innføre lokale bestemmelser, noe altså sentrale myndigheter ikke anbefaler.

-Vi ber kommuner som vurderer lokale tiltak om å gå i dialog med oss før de fatter vedtak. Dette for å forebygge at samfunnskritiske funksjoner rammes, noe som kan medføre at vedtaket er uforholdsmessig og dermed ulovlig, avslutter Vaage. 


Kommuner med lokale smitteverntiltak (pr. 23.mars 2020)

  • Orkland
  • Rindal
  • Oppdal
  • Frøya
  • Hitra
  • Heim
  • Rennebu

Ørland kommune har opphevet sitt vedtak og har dermed ikke lenger noen restriksjoner utover de nasjonale.