Informasjon på flere språk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget en samleside med informasjon om korona. Disse ressursene er på flere språk og kan lastes ned gratis. Informasjonen skal ivareta at innvandrergrupper nås gjennom flere informasjonskalaner.

Innbyggere som ikke kan godt norsk, bør få viktig informasjon på et språk de forstår. Derfor har integrerings- og mangfoldsdirektroatet har laget en samle-side med informasjon på andre språk enn norsk, relatert til korona-situasjonen.

Dette er plakater, videoer, lydfiler og annen oversatt informasjon knyttet til smittevern, men også andre områder. Kildene vi henviser til er nasjonale myndigheter, aktører og kunnskapssentre.

Samle-side på norsk: https://www.imdi.no/korona-nettressurser

Samle-side på engelsk: https://www.imdi.no/en/corona