Gradvis åpning

Norge forbereder seg på gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Her i fylket er kommunene godt i gang med å forberede åpning av barnehager og skoler.

Selv om samfunnet forbereder seg på at det nå "slippes litt opp", må vi fortsatt "holde litt igjen". Det som i en periode kanskje har virket unormalt, vil trolig være det nye normale i en tid fremover.