Familievernkontorene åpner igjen

Torsdag ble de fleste familievernkontor åpnet opp for befolkningen igjen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

For en drøy uke siden bestemte Bufdir at alle landets familievernkontor skulle stenges for tilstedeværende tjenester.    

Nå har Bufdir brukt tid på å finne ut hvordan de kan sikre at familievernkontorene kan være i tilnærmet full drift slik at familier som strever får hjelp, samtidig som de ansatte blir ivaretatt på en god måte ved å følge alle anbefalinger for smittevern. 

Sikrer nødvendig mekling

Fylkesmennene behandler søknader om separasjon og skilsmisse. Reglene er slik at foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Nå gir Bufdir i gitte situasjoner fritak fra plikten til å møte i mekling. Det sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at ikke søknader til Fylkesmannen og Nav stoppes. Foreldre kan ringe familievernkontoret å få råd og veiledning.

Mer informasjon finner du her.