Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

.
.

Landbruks- og matdepartementet har åpnet for å gi et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. 

Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020.  Det er nå usikkerhet om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt. Årsaken er at koronasituasjonen fører til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser.

Hensikten med det ekstraordinære tilskuddet er å sikre at aktiviteten i skogbruket ikke stanser opp på grunn koronapandemien.

Skognæringen understreker at ved bruk av annen arbeidskraft vil de få økt kostnader med rekruttering, opplæring og mer oppfølging i felt.

Tilskuddet er regulert av en egen midlertidig forskift som du finner her.

Du finner mer informasjon om ekstraordinært plantetilskudd på regjeringen.no.

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Trøndelag! Gå til https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Kontaktpersoner