Ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd til kommunene 20. april

I dag får kommunene utbetalt ekstra rammetilskudd som følge av koronautbruddet. Utbetalingen til kommune i Trøndelag er samlet på 325,9 mill. kr. 

Stortinget behandlet regjeringens tredje pakke med økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet 31. mars, og vedtok å øke innbyggertilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med 5 mrd. kroner (jf. behandling av Prop. 67 S (2019-2020)). Av økningen går 3,75 mrd. kroner til kommunene. Midlene er fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

Beløpet utbetales i sin helhet den 20. april. Utbetalingen til kommune i Trøndelag er samlet på 325,9 mill. kr.

Se lenke over terminutbetalinger:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/utbetaling-av-rammetilskudd-til-kommuner/terminutbetalinger/id548801/

5001 Trondheim

130 085 000

5006 Steinkjer

17 616 000

5007 Namsos

11 382 000

5014 Frøya

3 760 000

5020 Osen

945 000

5021 Oppdal

4 979 000

5022 Rennebu

2 073 000

5025 Røros

3 990 000

5026 Holtålen

1 654 000

5027 Midtre Gauldal

4 750 000

5028 Melhus

11 890 000

5029 Skaun

6 064 000

5031 Malvik

9 665 000

5032 Selbu

3 218 000

5033 Tydal

782 000

5034 Meråker

2 008 000

5035 Stjørdal

16 801 000

5036 Frosta

2 096 000

5037 Levanger

14 524 000

5038 Verdal

10 586 000

5041 Snåsa

1 854 000

5042 Lierne

1 396 000

5043 Røyrvik

583 000

5044 Namsskogan

934 000

5045 Grong

2 011 000

5046 Høylandet

1 309 000

5047 Overhalla

3 015 000

5049 Flatanger

1 007 000

5052 Leka

622 000

5053 Inderøy

5 095 000

5054 Indre Fosen

7 659 000

5055 Heim

4 542 000

5056 Hitra

3 782 000

5057 Ørland

7 417 000

5058 Åfjord

3 472 000

5059 Orkland

13 348 000

5060 Nærøysund

7 405 000

5061 Rindal

1 652 000

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner (på landsbasis) som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt.

I tillegg får fylkeskommunene utbetalit 1,25 milliarder kroner.