Regjeringen avlyser skriftlige eksamener

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

Du kan lese mer på regjeringen.no