-Det er viktig å se fremover

I dag gjennomførte Fylkesmannen et nytt møte med kommunene i Trøndelag i forbindelse med koronautbruddet. Helse, utsatt barn og unge og inntektssikring til familier var hovedtema.

Det var kommunedirektørene (rådmennene), sammen med andre fra kommunens ledelse, som var kalt inn til informasjons- og samhandlingsmøte.

Hensikten med møtet var å bidra til mest mulig felles situasjonsforståelse, se til at viktige ressurser finner hverandre og identifisere utfordringer i tiden som kommer.

-Kommunene er grunnstammen i vårt velferdssamfunn, og de har gjort en formidabel innsats i denne perioden, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Han pekte på at vi kommer til å stå i en krevende situasjon i lang tid fremover, og derfor var det spesielt tre forhold som var viktig å formidle til kommunene.

-Krisen vi er i vil forandre seg, og den vil etter hvert ramme på ulike områder. Derfor er det viktig å planlegge fremover. Særlig tre tema var viktige å løfte frem i dette møtet: Å sikre helsetjenestene, å bidra til inntektssikring til familier som mister sitt økonomiske grunnlag, og ha en særskilt oppmerksomhet på at utsatte barn og unge blir ivaretatt, sier fylkesmann Frank Jenssen etter møtet. 

Kommunene Oppdal, Trondheim, Levanger, Ørland, Frosta og Grong var på forhånd bedt om å orientere om situasjonen i egen kommune. I tillegg var det mulighet for å stille spørsmål for nødvendig avklaring.