Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet har lyst ut muligheter for å søke om tilskudd for å jobbe med tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

NB! Ny søknadsfrist - 1 april. Har du behov for ytterligere utsettelse ta kontakt med Helsedirektoratet.

christina.hildonen@helsedir.no

 

Målgruppen for tiltakene er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Ordningen er en videreføring av tilskuddet "aktivitet for seniorer og eldre".

Kommuner, Fylkeskommuner, stiftelser og organisasjoner kan søke på tilskuddet.

Søknadsfrist er 1 april  2020.

Regelverket for ordningen finner du her

Mere informasjon og søknadsportal finner du her