Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søk om midler mot sosial isolasjon blant eldre


Fylkesmannen utlyser midler for å motvirke sosial isolasjon blant eldre. Søknadsfrist er utvidet til 1. september og nå kan også frivillige organisasjoner søke. Trøndelag disponerer 34 millioner kroner, hvorav 15 millioner er avsatt til søknader fra frivillige- og ideelle organisasjoner og stiftelser.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.08.2020

De som kan søke er frivillige og ideelle organisasjoner (inkludert stiftelser), kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper.

Kriteriene som blant annet vektlegges når vi vurderer de ulike prosjektene er:

Tilbud som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen.

Du finner mer informasjon om tildeling, søknadsform og søknadsbehandling her.

Søknadsfrist er 1. september.

Kontaktpersoner