Samisk språkuke

Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune er med på å markere samisk språkuke i uke 43.

Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang, og statusen for språkene er nå bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger. Samtidig har muligheten for å lære samiske språk blitt kraftig bedret de siste årene.

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Sørsamisk som er et minoritetsspråk, også i samisk sammenheng, har kommet litt i skyggen av utviklingen sammenlignet med nordsamisk. Sørsamisk står oppført som alvorlig truet på Unescos liste over truede språk.

Skal fremme språket

Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Det er sametinget som står bak initiativet. De har utfordret en rekke institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre til å synliggjøre samiske språk. Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har begge oppgaver med å styrke det sørsamiske språket. Derfor er det helt naturlig at de to virksomhetene er med på å markere samisk språkuke.

Nytt ord hver dag

I uke 43, som er selve språkuken, kommer Fylkesmannen til å presentere ett nytt sørsamisk ord på Facecook hver dag. Da har du muligheten til å bli bittelitt bedre kjent med det sørsamiske språket. Det blir også arrangert en rekke ulike tiltak i forbindelse med språkuken. Vi har samlet dette i en oversikt som du finner som vedlegg til høyre i bildet.

Dokumenter