Eksamen i videregående skole

VI VISER TIL PRESSEMELDING FRA REGJERINGEN 25.03.2020 Nr 55-20

Våren 2020 er alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. 

Eksamensdato og fellessensurmøte

Fellessensurmøtet høsten 2020 er mandag 4. januar 2021.

Fellessensurmøtet våren 2021 er 16., 17. og 18. juni.

Fylkesmannen i Trøndelag oppnevner sensorer i disse fagene, følg lenken.

Påmelding av eksamenskandidater

Skolen melder kandidater til eksamen i PAS-eksamen. Fristen for å melde elevene til eksamen er 1. oktober på høsteksamen og 1. mars for våreksamen.

Fagpersoner

Rektor foreslår fagpersoner fra egen skole til sensuroppdrag. Dette gjøres i PAS-eksamen. Fagpersonene skal være foreslått innen samme frist som påmelding til eksamen.

Brukerstøtte og hjelp

På Udir.no finner du små veiledningsfilmer som viser hvordan skolen kan legge til kandidater, foreslå fagpersoner som sensor og finne eksamensmateriell, registrere gruppeansvarlig, skrive ut kandidatnummer og passord, samt lage dagspassord.

Fellessensurmøtet våren 2021 avholdes 16., 17. og 18. juni.

Informasjon om fordeling av fag våren 2021 kommer her.


28.03.2019

Sensorskoleringer våren 2019

Fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet inviterer hver vår alle sensorer til sensorskolering

09.01.2019

Sentralt gitt skriftlig eksamen, sensurregioner og sensuransvar

Fylkessammenslåing fører til at sensurregionene ved sentralt gitt skriftlig eksamen endres.Oversikt over sensuransvaret finnes i PAS-eksamen.