AVLYST Eksamen grunnskole

VI VISER TIL PRESSEMELDING FRA REGJERINGEN 25.03.2020 Nr 55-20

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

Eksamen skal være i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i faget fastsetter om elevene kan trekkes ut til eksamen, og hvilken eksamensform som skal benyttes. Eksamen kan være lokalt gitt (muntlig) eller sentralt gitt (skriftlig). Eksamen skal organiseres slik at eleven får vist kompetansen sin i faget.


24.02.2020

Informasjon om eksamen i grunnskolen 2020

Det årlige brevet med informasjon om planlegging og gjennomføring av grunnskoleeksamen er nå sendt ut til alle skoleeiere i fylket.

02.07.2019

Oppmannsrapporter fra årets grunnskoleeksamener

Årets sensur er over, og elevene i både grunn- og videregående skole har nå mottatt vitnemålene sine.

16.08.2018

Erfaringer fra årets eksamen i grunnskolen

Rundt 100 sensorer sensurerte årets eksamener i norsk, engelsk og matematikk i grunnskolen.


Om organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2019

Offentliggjøring av trekk
15. mai kl. 09:00 

Sensorskolering for alle sensorer
8. juni  

Fellessensur for alle sensorer
17. juni

Vi ber skoleeiere ta hensyn til disse datoene ved planlegging av lokalt gitt eksamen, og når dere foreslår fagpersoner til sentralt gitt eksamen.