Tilsyn med Helse Nord RHF

Tilsynet er et av to årlige tilsynsmøter med Helse Nord RHF.

Dato:
15. november 00:00 - 23:59
Sted:
Bodø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms

Kontaktpersoner