Kontroll av landbruksforvaltningen i Målselv kommune

Forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen i Målselv kommune.

Kontrollen retter seg spesielt mot:

- Produksjonstilskudd - Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Produksjonstilskudd - Tilskudd til husdyr

- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

- Tilskudd til drenering

- Driveplikt, jf. jordloven § 8

 

Endelig kontrollrapport vil bli lagt ut i lenke til høyre.

Dato:
20. september 09:00 - 16:30
Sted:
Målselv kommune, Mellombygdveien 216
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen

Kontaktpersoner