Kontroll av landbruksforvaltningen i Bardu og Salangen kommune

Forvaltningskontroll av landbruksforvaltningen i Bardu og Salangen kommune.

Kontrollen retter seg spesielt mot:

- Produksjonstilskudd - Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Produksjonstilskudd - Tilskudd til husdyr

- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

- Driveplikt i Bardu kommune

 

Endelig kontrollrapport vil bli lagt ut i lenke til høyre.

Dato:
19. september 10:00 - 16:00
Sted:
Bardu kommune, Altevannsveien 16
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen

Kontaktpersoner