Kommunale tjenester: Psykisk lidelse og rus

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn. Fylkesmennene gjennomfører tilsynene i 2017 og 2018.

Dato:
15. oktober 08:00 - 17. oktober 16:00
Sted:
Kvæfjord kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms

Kontaktpersoner