Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.

Les mer i lenken til høyre.

Søknadsfrist:
15.10.2018 00:00:00
Målgruppe:
tiltakshavere, private og offentlige aktører
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet