Tilskudd til timer til opplæring i og på samisk for grunnskoleelever skoleåret 2018/2019

Tilskudd til opplæring i og/eller på samisk gis som et kronetilskudd for det årstimetall som blir godkjent på grunnlag av kommunens innsendte søknad.

 

Satsen for 2018 er kr 555,- per klokketime.

Retten til opplæring i eller på samisk reguleres i opplæringsloven, og henger i utgangspunktet ikke sammen med tilskuddsforvaltningen. Kommunene er pliktig til å gi elevene som har rett til opplæring i eller på samisk slik opplæring dersom de ber om det.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes under dokumenter til høyre.

Søknadsfrist:
15.11.2018 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner og frittstående grunnskoler
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsvadelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og frittstående grunnskoler