Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering studieåret 2018/2019

I 2018 vil Fylkesmannen i Troms bygge videre på den praksis med søknadsprosess og utbetaling av tilretteleggingsmidler som ble brukt i 2017/2018.

Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022 gitt Fylkesmannen i Troms fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2018/2019. Dette kommer i tillegg til tilretteleggingsmidler de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal.

 

Les mer om tilretteleggingsmidlene i utlysninsgbrevet i dokumenter til høyre.

Søknadsskjema

 

Søknadsfrist:
15.08.2018 23:59:00
Målgruppe:
Ansatte i barnehager
Ansvarlig:
Oppvekst-og utdanningsvadelingen
Hvem kan søke:
barnehageeiere

Kontaktpersoner