Studiepermisjon for videreutdanning i samisk med lønn 2018

Som skoleeier kan du få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon til videreutdanning i finsk for grunnskolen.

 

Du kan som skoleeier få tilskudd til å gi lærer studiepermisjon i inntil ett år.

Søknader som sendes inn før 15. april 2018 prioriteres først. Søknader som kommer inn etter 15. april vil behandles fortløpende så lenge Fylkesmannen har midler å innvilge.

Les mer om ordningen i brev til kommunene/skoleeiere undre dokumenter til høyre.

Søknadsfrist:
15.11.2018 23:59:00
Målgruppe:
Lærere i grunnskolen og i videregående opplæring
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Dokumenter