Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2018/2019

I opplæringsloven § 2-7 gis rettigheter for elever som ønsker opplæring i finsk som andrespråk. Fylkesmannen i Troms tildeler tilskudd til skoler/kommuner som gir slik opplæring.

Timesatsen pr. 1. januar 2018 er satt til kr 555,- per klokketime.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes til høyre under dokumenter.

Søknadsfrist:
15.11.2018 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner og frittstående grunnskoler
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og frittstående grunnskoler