Påminning - rapportering av FKT tilskudd

De som har fått tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader eller konfliktdempende tiltak (FKT) skal rapportere bruk av midler innen 15.oktober i år.

De som har søkt og mottatt tilskudd må levere rapport for at tilskuddet skal bli utbetalt. Ved rapporten skal oversiktlig regnskap synliggjøres, og evt. annen dokumentasjon på at tilskuddet er nyttet i samsvar med vilkår. Enkelte har fått en annen frist, se derfor på eget tilsagnsbrev for dato.

Rapporten legges inn på elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratet sin hjemmeside. Lenk ligger under relaterte lenker.  

Logg inn på søknadssenteret, gå inn på søknaden din for rapportering. Elektronisk rapportering er obligatorisk. Hvis du/dere allerede har rapportert kan man se bort fra påminnelsen.

Vi minner om at frist for å sende inn søknad om FKT tilskudd for 2019 er 15.januar.