Marin forsøpling

Plastforsøpling er et enormt miljøproblem. Fylkesmannen arbeider for å stoppe marin forsøpling og legger til rette for lokale tiltak i Troms. Bli med på århundrets viktigste dugnad!

Hvert år havner 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Dersom vi ikke gjør noe nå, vil det om 30 år være mer plast (i vekt) enn fisk i havet.

For å sikre det marine økosystemet og dyrelivet langs kysten, er det avgjørende at kommuner, fylkesmenn og andre arbeider sammen mot forsøplinga av havet.


Her kan du lese om:


 

Fylkesmannens ansvar

 

Fylkesmannen skal koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Sammen med relevante private og offentlige aktører skal vi samordne oppryddingsarbeidet.

Fylkesmannen fører tilsyn med industri og setter strenge vilkår i tillatelser for å hindre utslipp av miljøfarlige stoffer og plast.

Vi fører for eksempel tilsyn med havnene i Troms og sjekker at de har lovpålagte avfallsplaner. Alle havner skal ha en godkjent avfallsplan for mottak av alle typer avfall fra ulike skip. Planen skal sikre at avfall ikke havner i havet. Vi fører også tilsyn med bedrifter for å kontrollere at de ikke er kilde til spredning av plast.

 

Kommunenes ansvar

 

Kommunene er sentrale i gjennomføring av nasjonal klima- og miljøpolitikk, og har en viktig rolle med å stoppe marin forsøpling i lokalmiljøet.

Kommunen har ansvar for å følge opp forsøplingssaker. Mye av det avfallet vi ikke tar vare på, havner trolig i havet. Derfor er det svært viktig at kommunene prioriterer og følger opp disse sakene spesielt.

I tillegg har kommunene som «forurenser» ansvar for å følge opp utslipp fra avløpsanlegg, som er en viktig kilde til - og transportvei for mikroplastutslipp til havet.

 

«Kysten vårres» – et forum for aktører som jobber med å stoppe forsøplinga av kysten i Troms

Det er et forum for å spre informasjon om støtteordninger, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av ryddeaksjoner, samt faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Du er invitert, grip sjansen og bli med i «Kysten vårres».

Vil du være med? Kontakt Lisa Bjørnsdatter Helgasson på fmtrlbh@fylkesmannen.no eller +47 77 64 22 03


Møtekalender:

28. november 2018 12:15- 14:00 hos Fylkesmannen i Troms, Fylkeshuset Tromsø + skype

 

Kontaktpersoner i kommunene i Troms

Personene vi lister opp her er ryddekontakter i sin kommune. De kan svare på spørsmål om lokale aksjoner, områder som trenger ryddig og kan svare på spørsmål om avfallslevering.

Kontakt dem gjerne:

Tromsø | Bo Eide | 77 79 01 92 | 482 99 524 | bo.eide@tromso.kommune.no

Harstad | Tyra Meininger Saudland | 481 37 495 | tyra.saudland@harstad.kommune.no

Kvæfjord | Kristin Myreng Grimstad | 77 02 31 27 | 922 26 488 | kristin.myreng.grimstad@kvafjord.kommune.no

Kvæfjord | Ellen Eliseussen | 77 02 30 06 | 919 142 04 | ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

Ibestad | Katrine Nordgård | katrine.nordgard@ibestad.kommune.no
Salangen | Kjell Sørensen | 481 80 877 | kjell.sorensen@salangen.kommune.no
Målselv | Anneli Anfeltmo | 920 72 988 | anneli.anfeltmo@malselv.kommune.no
Lyngen | Renate Hansen | 957 64 066 | renate@heimstadgard.no
Sørreisa | Wenche Bergum | 916 89 621 | wenche.bergum@sorreisa.kommune.no 
Kvænangen | Jan Inge Karlsen | jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Kommuner i Sør-Troms | Marielle Eriksen fra HRS | 918 10 626 | marielle@hrs.no

Ikke alle kommuner har oppgitt kontaktperson.

 

Jeg vil rydde en strand. Hva gjør jeg?

 

Strandrydding kan gjøres i liten eller stor skala. Ta med en søppelpose på tur og plukk det du kommer over.

  • Finn en strand som må ryddes.  På ryddeportalen til Hold Norge Rent kan du finne steder andre folk har registret at trenger opprydning – eller du vet om steder selv. Hør med kommunen din om de har forslag.
  • Kontakt det lokale renovasjonsselskapet og hør med dem om de kan hente søpla, eller om søpla må leveres et spesifikt sted.
    PS. Har du ikke en avtale, må du betale for å levere søpla.
  • Ta med søppelsekker, hansker, varme klær og venner.
  • Plukk
  • Registrer ryddinga i ryddeportalen til Hold Norge Rent. Fylkesmannen oppfordrer alle til å registrere områder de har ryddet i Ryddeportalen.

 

Søk penger til opprydning

 

Det er mulig å søke penger til å rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen deler ikke ut pengestøtte, men du kan søke penger fra refusjonsordningen til Hold Norge Rent. Her kan du søke for å få refusjon for utgifter til transport og innlevering av marint avfall etter at dere har ryddet.

Handelens Miljøfond utlyser inntil 20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforspling. Utlysningen er åpen for alle. Søknadsfristen er 15. desember.

Miljødirektoratet skal dele ut penger til tiltak mot marin forsøpling også i 2019, og inviterer til frokostseminar 11. desember 2018. På møtet vil Miljødirektoratet informere om støtteordningen for 2019, og hva de legger vekt på når de innvilger penger til prosjekter. Møtet blir strømmet på nett!

 

Lær mer om marin forsøpling

 

Videoforedrag

Marin forsøpling. Omfang og konsekvenser ved plastprofessor Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt (foredrag Kystens Hus 9. januar 2018)

Nasjonal dugnad ved Marit Kjeldby fra Miljødirektoratet (foredrag Kystens Hus 9. januar 2018)

Fem korte innlegg om hvorfor vi må ta marint avfall på alvor. Bo Eide fra Ren Kyst og Tromsø kommune. Benedicte Nilsen fra Råfisklaget. Leder Victoria F. Mathiassen fra Ungdommens fylkesråd i Troms. Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo. Leder Lise Gulbrandsen fra Hold Norge Rent (foredrag Kystens Hus 9. januar 2018)

(Fungerer best i nettleseren Google Chrome)


Miljødirektoratet: Forsøpling av havet

 

Vi bor ved havet, vi lever av havet og vi får viktig mat fra havet.

Vi må stoppe forsøplinga av matfatet vårt nå.

Til toppen av siden.


29.11.2018

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

Miljødirektoratet og Handelens miljøfond skal dele ut penger til lag, organisasjoner, bedrifter og andre som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å søke!


02.05.2018

Finn ut hvor du kan rydde plast i Troms

Hvilke ryddeaksjoner arrangeres i mitt nærområde? Hvilke strender, øyer og vassdrag må ryddes? Hva gjør jeg med plasten jeg plukker? Her er en oversikt over hvordan du finner ut av dette.


06.04.2018

3,6 millioner til opprydning i marin forsøpling i Troms

Flere avfallsselskap og friluftsråd i Troms får penger av Miljødirektoratet til å forebygge og rydde opp i marin forsøpling.Tips til bedrifter

Sorter avfall på arbeidsplassen, og lever til godkjent avfallsmottak.

Sørg for at avfallsbeholdere er godt sikret. Vær og vind kan føre avfallet på ville veier. Plastavfall, og produkter som brukes i plastproduksjon (for eksempel isopor), bør lagres i tette containere eller innendørs. Bruk for eksempel nett over containere for å hindre at avfall blåser avgårde. Ha rutiner for å lukke dører ved sterk vind.

Bidra i opprydningsarbeid. Ha rutiner og gjennomfør regelmessig kontroll/overvåkning og rydding på egne og nærliggende områder.

Kartlegg produksjonsvann/avløpsvann med tanke på utslipp av plast og mikroplast. For eksempel vil spylevann som går ubehandlet til sluk kunne medføre at plastrester, maling og støv ender i havet. Påse at biofilmbærere fra avløpsrenseanlegg ikke havner i miljøet.

Gjennomfør risikovurderinger med hensyn på forsøpling og utslipp av plast og mikroplast. Iverksett eventuelt risikoreduserende tiltak.

Tips til tromsværingen

Ikke kast søppel i naturen. Plast brytes ikke ned, men opp til små plastpartikler som kan være skadelig for dyr.

Aldri kast Q-tips, engangslinser og annet som ikke skal i do, i do. Plastgjenstander kan unngå å bli fanget opp av renseanlegg.

Vask og kildesorter plasten. Vi sparer to kilo råolje for hvert kilo plast som resirkuleres.

Unngå plastpose på bananene, kiwiene, frukt og grønt, som heller kan skrelles eller vaskes.

Bruk drikkeflaske, termokopp, matboks og tøynett i stedet for engangsprodukter.

Å sykle, gå eller ta bussen reduserer utslippene av mikroplast. Bildekk er den største kilden til mikroplast i havet i Norge (Miljødirektoratet 2017).

Begrens bruk og vask av syntetiske plagg. Disse kan frigi mikroplast til havet.

Engasjer deg. Det finnes en rekke organisasjoner i fylket som arbeider for å begrense den marine forsøplingen.

Plukk søppel. Alle bidrag nytter!


PS. Det koster penger å levere marint avfall, hvis du ikke har en avtale med et avfallsselskap.