Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ut på vidda: Læring og omsorgstjenester i reindrifta

Ut på vidda er et tilbud om lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. Prosjektet er i startfasen, nå avklarer vi behovet i kommunene. Målet er at vi skal tilby disse tjenestene til barn, unge, voksne og eldre i nær framtid.


10.12.2018

Kurs for Ut på vidda-etablerere i Alta 28 januar – 1 februar 2019

Det er viktig at brukere, kjøpere og du selv er trygg på at sikkerheten er godt ivaretatt og at kvaliteten i dine tjenester er god. Derfor får du tilbud om et spesialsydd kurs i kvalitetssikring. Kurset er del av vår godkjenningsordning for å kunne drive med lærings- og omsorgstjenester.


11.06.2018

Reindriftsnytt om Ut på vidda

Reindriftsnytt skriver om prosjektet Ut på vidda. Her er det klare budskap til reindriftsfamilier og kommuner. 


15.05.2018

Ny tilleggsnæring for reineiere er på trappene

Flere kommuner forteller at de har behov for lærings- og omsorgstjenester fra reindriftsfamilier for flere av sine innbyggere, både med og uten samisk bakgrunn.


22.03.2018

Mer kunnskap og nye muligheter kan Styrke reindrifta i Troms

Denne uka arrangerte vi sammen med Troms reindriftssamers fylkeslag (TRF) og prosjektet Ut på vidda seminar for reineiere i Troms og andre interesserte.


01.03.2018

Infomøte for reineiere i Nordland

Mange reindriftsfamilier har behov for tilleggsnæring som kan gi økte inntekter. Lærings- og omsorgstjenester (Ut på vidda-tilbud) kan være et bidrag til dette. Mange reindriftsfamilier har gode ressurser og mye å by på, og det er ofte ikke så mye som skal til for å kunne tilby tjenester som barn, unge og voksne har behov for.  28 reineiere i Nordland deltok på reindriftsseminaret til Fylkesmannen i Nordland arrangerte i Bodø 28 febr - 1 mars, og her fikk de høre mer om hva som skal til for å gå i gang.


06.02.2018

Video fra Ersvika samiske siida

VIDEO: Naturen, reinflokken, doudji og siidaen kan brukes til læring og omsorg. Bli med på en annerledes skoledag med Ut på vidda-tilbudet i Ersvika samiske siida i Bodø.


02.02.2018

Facebookgruppe for Ut på vidda

Her er vi fri til å diskutere og dele erfaringer. Relevante nyheter legges også ut. Vil du være med, klikk deg inn og spør om å bli medlem.

 


29.01.2018

Informasjonsmøter om Ut på vidda

Ut på vidda arranger informasjonsmøter i Bodø, Tromsø og Stjørdal


14.02.2017

Å tilrettelegge gode dagtilbud for samiske eldre

Temaheftet «Aldring og helse – Nasjonal kompetansetjeneste» er et verktøy for deg som skal gi helse- og omsorgstjenester til samiske eldre.


Kontaktpersoner

«Prosjekt Ut på vidda»

Ut på vidda ser på hvordan reindrifta kan utvikle og tilby lærings- og omsorgstjenester, og om kommuner og staten vil kjøpe tjenestene.

Prosjektet er  treårig og nasjonalt. Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund eier prosjektet. Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er representert i styringsgruppa sammen med prosjekteierne. Fylkesmannen i Troms er prosjektleder og sekretariat.

Ut på vidda dekker våre fem reindriftsfylker: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Lenke til introduksjon og startup guide - norsk 

Lenke til introduksjon og startup guide - nord-samisk

Lenke til introduksjon og startup guide - sør-samisk