Fylkesmannens obligatoriske turnuskurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer høsten 2018

Dato:
28. november - 30. november
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms, helseavdelingen
Målgruppe:
leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i Troms
Påmeldingsfrist:
01.11.2018 23:00:00

Fylkesmannen i Troms inviterer til det obligatoriske kurset for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i kommunene i Troms. Kurset tilbys også leger som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner i Nordland, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark.

Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø
Tid: 28. til 30. november 2018 

  • Turnuslegene starter kurset onsdag 28. november kl. 10.15 med en gruppeveiledning som varer hele dagen.
  • Fysioterapeutene starter kurset onsdag 28. november kl. 10.30.
  • Fellesdelen av kurset starter torsdag 29. november kl. 08.30. Kurset avsluttes for alle grupper fredag 30. november kl. 15.30. 

Det blir middag på hotellet onsdag kveld og middag på Skarven Biffhus torsdag kveld. 

Formålet med turnuskurset er å gjennomgå viktige deler av offentlig helsearbeid og gjeldende lov- og regelverk på dette området. Blant temaene er faglig forsvarlighet, taushetsplikt, dokumentasjon, pasientrettigheter, trygderett og etikk. Det blir gode muligheter for å drøfte problemstillinger fra egen praksis. Se det vedlagte foreløpige programmet. 

Opphold og reise (NB! tilsvarende billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon) dekkes av Fylkesmannen. Kursdeltakerne bestiller og betaler reisen, og sender reiseregning i etterkant av kurset. Kursdeltakere som bor i Tromsø får ikke dekket overnatting på hotellet. 

Påmelding skjer elektronisk. Se nedenfor. 

Påmeldingsfrist: 1. november 

Vel møtt! 

Hilsen
Fylkesmannen i Troms

v/ Snorre Manskow Sollid, fylkeslege

Påmelding:

Jeg er
Jeg ønsker overnatting på Scandic Ishavshotel (ett kryss pr. natt):
Jeg ønsker å delta på middag på hotellet onsdag kveld
Jeg ønsker å delta på middag på Skarven Biffhus torsdag kveld
Legg til i egen kalender
Dato:
28. november - 30. november
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms, helseavdelingen
Målgruppe:
leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i Troms
Påmeldingsfrist:
01.11.2018 23:00:00

Kontaktpersoner