Nettverkssamling for helse- og omsorgsledere og kommuneoverleger

Dato:
6. desember 09:00 - 7. desember 14:00
Sted:
Finnsnes hotell, Lenvik kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og KS i samarbeid med kommunene
Målgruppe:
Toppledere innen helse- og omsorg i kommunene og kommuneoverleger
Påmeldingsfrist:
22.11.2018 12:00:00

Fylkesmannen i Troms ønsker velkommen til en ny samling for de øverste lederne av kommunale helse- og omsorgstjenester og kommuneoverlegene i Troms.

Samlingen blir den fjerde i rekken for helse- og omsorgslederne. Dette er et nettverk som er forbeholdt øverste leder av helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og de aktuelle har fått særskilt invitasjon per epost.

Andre samling i nettverket ble holdt i Harstad i september 2017, og tredje samling ble holdt i mai 2018.

Kommuneoverlegeforum har vært driftet av fylkeslegen i en årrekke, og alle kommuneoverleger i Troms er invitert til å delta i forumet. Fra 2018 er kommuneoverlegeforumet samkjørt med helse- og omsorgsledernettverket.

Torsdag 6. desember vil det være parallelle møter for helse- og omsorgsledernettverket og kommuneoverlegeforum.

Fredag 7. desember har begge grupper en felles fagdag, og hovedfokus her vil være eldrereformen "Leve hele livet", i tillegg til pakkeforløp innen rus/ psykisk helse og betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innen rus/psykisk helse som trer inn fra 2019.

Fylkesmannen dekker utgifter til bespisning og overnatting ved Finnsnes hotell. For de som har lang reisevei og ønsker å overnatte fra onsdag kveld, dekker Fylkesmannen også dette.

Endelig program ligger under Dokumenter i høyre kolonne på siden.

Presentasjoner fra samlingen ligger også under Dokumenter til høyre.

Samling for helse- og omsorgsledere desember 2018

Jeg deltar:
Jeg trenger overnatting:
Jeg deltar
Dato:
6. desember 09:00 - 7. desember 14:00
Sted:
Finnsnes hotell, Lenvik kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og KS i samarbeid med kommunene
Målgruppe:
Toppledere innen helse- og omsorg i kommunene og kommuneoverleger
Påmeldingsfrist:
22.11.2018 12:00:00