Plan- og byggesakskonferansen 2018

Dato:
14. november - 15. november
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere og ledere, samt sektormyndigheter
Påmeldingsfrist:
09.11.2018 12:00:00

Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune inviterer til plan- og byggesakskonferanse 2018. Målet med konferansen er å oppdatere kommunene på aktuelle problemstillinger i plan- og byggesaksfeltet

Målgruppe:

Målgruppen for konferansen er kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven. Også sektormyndigheter i Troms inviteres til konferansen.

I utgangspunktet er det ikke satt noen begrensninger på antall deltakere fra hver kommune. Dersom det viser seg at interessen for å delta på konferansen er stor, må vi vurdere om antall deltakere fra en kommune må begrenses. De kommunene dette i tilfelle gjelder, blir kontaktet.

Kostnader:

Vi dekker utgifter til felles middag 14. november og dagpakker, inklusive lunsj, for begge konferansedagene. Det er knyttet store kostnader til konferansen og eventuelle avbud som ikke er meldt oss innen 11.november vil bli fakturert i etterkant.

Hotell og reise:

Deltakerne må selv dekke reise og overnatting. Hver enkelt må selv bestille hotellrom etter behov og ønske. Fylkesmannen har forhandlet fram en rabattert pris og har reservert 80 rom fram til den 31. oktober på Scandic Ishavshotel. Pris per rom/døgn er kr. 1390 inklusive frokost. Vi har også reservert 10 rom fra den 13. november til den 14. november for deltakere som må ankomme dagen før selve konferansen. Ved bestilling av hotellrom på Scandic Ishavshotel oppgis referanse nr. 46401740, på telefon 77666497. Bestilling kan også sendes på e-post til vår kontaktperson Maria Richardsen på adressen: Maria.Richardsen@scandichotels.com.

Frist for bestilling av hotellrom er 31. oktober.

Innmelding av fagspørsmål:

Noen kommuner har sendt inn spørsmål, men vi oppfordrer kommunene til fortsatt å melde inn faglige spørsmål. Det gir oss mulighet til å sette søkelyset på dagsaktuelle problemstillinger som kan angå mange kommuner. Spørsmål kan sendes på epost til Oddvar Brenna eller Sara Holthe Jaklin.

Foreløpig program:

I programmet tar vi sikte på oppdateringer i utvalgte emner som vi ser kommunene har behov for. Det kan bli endringer i programmet. Programmet ligger som pdf ute til høyre her.

Plan og byggesakskonferansen 2018

Deltakelse
Ønsker middag
Dato:
14. november - 15. november
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere og ledere, samt sektormyndigheter
Påmeldingsfrist:
09.11.2018 12:00:00

Kontaktpersoner